Bakanlık tarafından "Temiz Okul ve Temiz Enerji" çatısı altındaki bir alt proje olan "Çevre Dostu 1000
Okul Projesi" hayata geçirildi. Bu kapsamda tüm ilçelerde en az bir tane olmak üzere ülke geneli çevre dostu bin okul belirlendi. İlçemizde Atatürk İlkokulu da bu proje kapsamında çevre dostu okul olarak belirlendi.
"Çevre Dostu 1.000 Okul" projesiyle kaynakların verimli kullanımı, farkındalığının küçük yaşlardan itibaren çocuklara aşılanması, okullarda verimliliğin artması, israfın önüne geçilmesi ve çevre koruma bilincinin geliştirilmesinin amaçlanıyor. Proje kapsamında okullarıda güneş enerjisi panelleri ve yağmur suyu depolama ünitelerinin kurulacak.
Depolanan yağmur suları okulların bahçelerinde ve farklı yerlerinde kullanılacak. Bunun yanında çevre dostu okullarımızın tamamında kurmuş olduğumuz kütüphaneler, sıfır atık kütüphanelerine dönüştürülecek. Yine yemekhaneler ve kantinlerdeki organik atıklar kompost makineyle gübreye dönüştürülecek. Çocukları atıklardan dönüştürülen bu gübreleri, okul bahçelerinde kullanıp bitkiler yetiştirecekler. Ayrıca okulda görev yapan öğretmenlere, öğrencilere ve velilere çevre bilinci ve iklim değişikliğiyle ilgili sürekli eğitimler verilecek. Projeyle birlikte okulları çevreyle dost, sıfır atık kültürünün yaygınlaştığı okullara dönüştürülecek.