İl Sağlık Müdürü Erol Emre Ömür, Valilikte yapılan toplantıda, merkezin kuruluş amacı, faaliyetleri ve hedefleri hakkında kalıtımcıları bilgilendirdi.

Toplum sağlığı merkezinin çalışmalarının daha etkin ve aktif bir şekilde yürütülmesi gerektiğini dile getiren Ömür, kurumlar arası işbirliğini arttırılarak farkındalık kazandırmayı amaçladıklarını aktardı.

Toplum ve Ruh Salığı Merkezi Sorumlu Hekimi Fatih Sağlam da çalışmalar hakkında sunum yaptı.

Toplantıya ilgili kurum müdürleri ve sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı.