SİAHED Başkanı Dr. Özgür Aydın, Gebe Bilgilendirme ve Onam Formunun gebeleri hem doğum sürecinde hem de doğumdan sonraki süreçte bilgilendirmek üzere hazırlandığını söyledi.
Tüm illerindeki aile hekimleri ve uzmanların formu kullanarak gebeleri bilgilendirebileceklerini dile getiren Aydın, şöyle konuştu:
"Ülkemizdeki tüm gebeler bu bilgilendirme formuyla süreçlerini daha doğru yönetebileceklerdir. Bu formda gebelerimizin hangi ilaçları ne zaman kullanacağı, hangi haftalarda aile hekimlerine kontrole gitmeleri gerektiği, zeka ve şeker testi hakkında bilgilerin olması yanı sıra doğumdan sonra bebeğin topuk kanının alınma amacı ve ne zaman alınacağı, işitme tarama testinin ne zaman yapılacağıyla ilgili tüm bilgilendirmeler yer almaktadır."