Künye

KURTALAN GAZETESİ 

İMTİYAZ SAHİBİ

Mehmet BİNAY


SORUMLU YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ
Abdurrahman BİNAY


SAYFA EDİTÖRÜ
SIBGATULLAH BİNAY


MUHABİR
Tayyip BİNAY

 

yazılım: habersistemim