teren8926 @ gmail.com

Seni diğerlerinden farksız yapmaya tüm gücüyle gece gündüz çalışan bir dünyada, kendin olarak kalabilmek, dünyanın en zor savaşını vermek demektir.
CC.Cummings


İnsanlık; insanı insan yapan değerleri ifade eder. İnsanı, diğer canlılardan üstün hale getiren sevgi, saygı, toplumsallık gibi değerlerdir. Bu değerleri kültür yolu ile geçmişten alıp geleceğe taşırız. Geleneklerimiz insani değerlere vurgu yaparak bunları yüceltir. İlahi dinlerin tümünde insana uyarılarda bulunan ayetler vardır. Beşeri sistemlerde de ahlaki kurallar önemli bir yer tutar.
Kur'an-ı Kerim ayetinde şöyle der; Ona (insanın nefsine, öz benliğine) kötülük ve iyiliği idrak kabiliyetini ilham edene yemin olsun ki, nefsini (kötülüklerden) temizleyen gerçekten kurtuluşa ermiştir. Onu kirletip (kötülüklere) gömen de hüsrana uğramıştır.”
(Şems,91/8-10)
Bilge düşünürlerin sözlerin de insanlığa uyarıcı öğütlerle dolu olduğunu görürüz.
MAHATMA GANDHİ
İnsanlıktan daha kusursuz hangi kitap vardır ki. Hakikat, bir taş kadar sert bir gonca kadar da yumuşaktır.
Haksızlığa sapıp bütün insanlar seni takip edeceğine, adaletle hareket edip tek başına kal daha iyi. İyi bir insan öldüğünde ona ağlamayın. Asıl onu kaybeden topluma ağlayın. Farabi
Kötü insan yoktur. İyi niyeti su istimal edile edile kötüleştirilmiş insan vardır. Burak Aksak
En büyük erdem; insanın vicdanını dinlemesi ve iyilik yapmak için çaba harcamasıdır. Confucius
İnsan; iyiliği kadar taşlanır, merhameti kadar dışlanır, kulluğu kadar da sınanır. Yunus Emre
İyi insan mutluluk, kötü insan tecrübe, yanlış insan ders, mükemmel insan iz bırakır. İyi insan nasıl olmalı diye tartışarak daha fazla vakit kaybetme. İyi insan ol!
Marcus Aurelius
Özgürlük, eşitlik, kardeşlik, adalet, sevgi, saygı, hoşgörü, dostluk ve dayanışma insana özgü ve bütün insanlar İçin ortak sayılabilecek üstün değerlerdir. İnsan olmak bu değerleri içselleştirmeyi ve davranışlarımızla pratikte göstermeyi gerektirir. Erdemli insan her şeye bu değerlerin penceresinden bakar. Bu değerlerin giderek zayıfladığı, İnsana güvenin azaldığı günlerden geçiyoruz. Kapitalizmin toplumsal değerlerini aşındırdığı bir gerçekliktir. Bizi yöneten siyasetçilerin bir oy uğruna toplumu siyaset mühendislik yaparak kutuplaştırdıklarını, Yolsuzluk ve kayırmanın normal bir davranış gibi benimsettikleri günlerden geçiyoruz. Yandaşların iş ve aş bulduklarını muhaliflerin tecrit edildiklerini görüyoruz. Siyasal İslami düşüncenin dini siyasete alet etiğinden toplumun dine bakış acısını olumsuz etkilemiştir. Sevginin yerini nefrete, saygının duyarsızlığa, merhametin acımasızlığa, hoşgörünün kindarlığa, sabrın yerini tahammülsüzlüğe bırakması değerler krizinin en belirgin işaretleridir. Günlük yaşamda medyaya yansıyan haberler, öfke toplumu olma yolunda giderek mesafe kaydettiğimizi ortaya koyuyor. Bir hiç uğruna işlenen cinayetler, aile içi şiddet, emniyete intikal eden vakalarda görülen artış insanlarımızın değerler krizine doğru gittiğimizi gösterir.
Gerçek insan; olumlu düşünen, bardağın dolu tarafı ile ilgilenen kendini olumsuz etkileyen olaylardan da olumlu dersler çıkarmasını başarabilen insandır.
Değerlerimizle barışık, güzel ahlak sahibi, sözü özü bir olan ilkeli insanlar davranışlarıyla geleceğimizi inşa etmeliyiz.