kurtalangazetesi @ hotmail.com

Gökten gelen element; Kur‘an‘da ‘’ Demiri’’ indirdik ve ondan çetin bir sertlik ve insanlar için bir takım menfaatler vardır.’’ denilmiştir.
Demir elementi kimyada sembolü Fe‘dir. 4.üncü periyot 8 B grubuna ait bir geçiş elementidir. Atom numarası 26 ve atom ağırlığı 55.845 tür. Oda sıcaklığında katı fazda bulunur. Demirin ana kaynağı Hematit (Fe2O3) ve Manyetit (fe3O4) minerali kaynaklarıdır.
Yer kabuğunun en bol 4.elementidir. Yer kabuğunun neredeyse %5.6’sını ve neredeyse tüm dünyanın çekirdeğini oluşturur. Evrende ise en bol bulunan 9. elementtir. Dünyanın merkezindeki erimiş demir bir mıknatıs görevi yapar ve dünyanın manyetik alanını oluşturur. Manyetiklik özelliği, demirin en önemli özelliklerinden biridir. Saf demir çabucak mıknatıslanır ancak mıknatıs özelliğini yine çabucak kaybeder.
Demirin tüm canlıların yaşamlarını devam ettirmedeki önemi tartışılmaz. Saf demir gümüş parlaklığında gri renkte dövülebilen işlenebilen kolay tel levha haline getirilebilen orta sertlikte bir metaldir. Demir, vücudun dışarıdan aldığı, az miktarda ancak insan vücudunda demir temel yapı taşı olarak görev görür.
İnsan eliyle yapılan hemen hemen herşeyin büyük çoğunluğu doğrudan veya dolaylı olarak demirle alakalıdır. Evler, binalar onunla yükselir. Gıdalar demir aletler kullanılarak elbiseler demir aletler ile kesilir dikilir. Savaşların çoğun demir aletler ile yapılır. Otomotiv sektörü çelik endüstrisi inşaat sektörü, deniz taşımacılığı ve günlük hayatta kullandığımız pek çok eşyada demir elementi sayesinde yapılmaktadır.
Allah insanoğluna her konuda büyük nimetler indirmiştir, yaratmıştır. Bunlardan biride demir metalidir Kur’an–ı Kerim’ de’’ demir’’ anlamında ‘’Hadid’’ süresinin olması ,onun önemine bir işaret olarak yorumlanabilir.
Demirden daha değerli olan elementlerden Kur’an’dan bildirilmemiş çünkü demir bunlardan daha çok insanlara fayda sağlar ve demir elementin önemini ve işlevini iyi bilinmelidir. Bu dünyada demire hakim olan her şeye hakim olur.