teren8926 @ gmail.com

Kurtalan ilçesinin Kırsalında 85 köyü bulunmaktadır. Bamerd tarafında bulunan bir kaç köyün arazileri baraj gölünün suları altın da kalmıştır. Kurtalan kırsalın da 1965 Yılın da 25.784 kişi barındırırken bu günlere baktığımız da son nüfus sayımında1988 yılında nüfus 20 bin 190 kişiye düştüğünü görüyoruz. Bu da bize kırsaldan ilçeye ve diğer şehirlere yoğun bir insan göçünün olduğunu göstermektedir. Bu aynı zaman da tarımda istihdam bulmuş köylünün üretimden uzaklaşması olarak da okuyabiliriz. Çoğu tarım çalışanı olan eğitimsiz ve mesleği olmayan bu insanlarımız göç etiği şehirde istihdam bulması hayli zordur. Bu güne kadar yapılan yanlış Kamu politikalarının sürdürülmesi sonucunda köylümüzü bitirme durumuna getirdi.
Bölgemiz tarıma elverişli kalkınmamız tarımsal üretime bağlıdır.
Bugün yapılması gerekenin, köylüyü şehirden tekrar kendi toprağına tarıma çekmek ve üretmesi adına her türlü imkânı önüne koymak gereklidir. Çünkü kalkınma köyden başlar. Bırakın aile çiftliklerini dönüştürmek; tam aksine geliştirerek, destekleyerek, sosyal yapıyı bir o kadar da sağlamlaştırmalıyız. Çiftçiyi tarlada, köylüyü köyünde, çobanı yaylada tutacak eylem planlarını hayatta geçirmek zorundayız.
Bu gün köylerdeki sağlık evleri kapatılması, taşımalı eğitimle okulların kapatılması köylüye yapılan en büyük kötülük olmuştur.
Halbuki köyde kalan öğretmen, ebe ve hemşireler, doktorlar köylünün en büyük yardımcısı olmuşlardı. Aydınlatmada çok olumlu oldukları gibi doğru kararlarında destekleyici olmuşlardı. Köylü eskiden ürettikleri doğal tarımsal ürünleri, meyve ve sebzeleri, hayvansal ürünleri şehirdeki pazarlarda satarak geçimini sağlıyordu. Bu günlerde köylü girdilerin yüksekliği sonucunda ürettiği doğal tarımsal ürünlerini satmakta zorlandığı için rekabet edemediği için üretimden gittikçe uzaklaşmıştır. Bu gün hepimiz istemeyerek de olsa seralarda yetişen hormonlu tarımsal ürünlerin müdavimi olmuşuz. Eskilere baktığımız da özlemle yad etiğimiz Terno köyünün soğuk sularının altındaki bostanların da yetişen eşsiz domatesleri, Babosi yöresinin ve Beykent köyünün üzümleri, Saribe köyünün kabakları, Cefan’ın eşsiz tadındaki kavunları, Dilbe ve Eyndar’ın incirleri, Kayabağlar yoğurdunu arıyoruz. Bu eşsiz katma değeri yüksek ürünlerin tekrar piyasalarda yer alması için desteklere ihtiyaç duymaktadır. Gurdilan ve Babosi gibi yüksek rakımlı bölgelerde katma değeri yüksek tarımsal ürünlerden fıstıkçılık, zivzik narı, böğürtlen, kiraz gibi meyve ağaçlarının çoğalması için desteklerin yapılması ile köylünün yönlendirilmesi gerekir. Yine hayvancılık konusunda Tarım müdürlüğü tarafından ciddi veterinerlik hizmeti verilmelidir. Süt ve besici çiftçilerimiz özendirilmeli ve girdilerinde desteklenmelidir. Aile çiftlikleri özendirilmeli ve desteklenmelidir. Çiftçinin kolektif çalışması için Tarımsal kooperatiflerinin kurulması özendirilmelidir.
Kolektif bir çalışma için tarımsal amaçlı kooperatiflerin çeşitlerine baktığımız da
1- Tarımsal Kalkınma Kooperatifi
2- Sulama Kooperatifi
3- Su Ürünleri Kooperatifi
4 –Tarımsal Ekicileri Kooperatifi’dir.
Tarımsal Kooperatifler üretici bireylerin bir araya gelerek oluşturdukları bir dayanışma kuruluşudur. Tarımsal kooperatif üyelerine giderleri en az maliyetle sağlarken, emek ve değerinin gerçek değerinin bulmasını sağlar. Kooperatiflerle israf önlenir. Maliyeti düşürür. Verimlilik artar. Çiftçinin bir gelişiminde elindeki en büyük güç birliği olan kooperatifler özendirilmelidir. Gurdilana ve Beykent yöresine kurulacak ekolojik tarımsal kooperatif aracılığı kuru üzüm, pastil, pekmez vb. ürünlerin yurt içinde pazarlanması sağlanabilir. Yine Kayabağlar’da bir süt ürünleri Kooperatifi ile bir hayvancılık kooperatifi kurulabilir. Garzan Ovası’nda sulama kooperatifi kurulabilir. Yine baraj gölünün dolmasıyla beraber bir su ürünleri kooperatifi altında kültür alabalık tesisleri kurulabilir düşüncesindeyim.
İlçede kurulacak doğal ürünler pazarı ile köylünün üretimi artar. Yılda birde olsa üzüm, domates, kavun, kabak, yoğurt adı altın da yerel yönetimlerin açacağı panayır ve festivallerle üretici köylüler teşvik edilmelidir.
Unutmayalım ancak kırsalda üretim yükselirse herkes kazanır. Kırsal kesim gibi ilçe merkezi de kalkınır. Aynı zaman da gelir seviyesi yükselir. İlçemiz ticareti bir ivme kazanır. Kırsala yani tarıma yapılacak destekler sonucunda gelişen tarım hepimizin menfaatine olacaktır.