kurtalangazetesi @ hotmail.com

Yeryüzünü kaplayan toprak, insanlar, bitkiler, hayvanlar ve tüm mikro organizmalar için yaşam kaynağı demektir.
Toprakta üstünde barındırdığı yaşam gibisi kendisi de bir canlıdır. Toprak o kadar zengin bir bileşendir ki, bir avuç toprakta sayısız denecek kadar mikro organizmalar bulunur. Toprakta istenmeyen, çevremize zarar veren, topraktaki yaşayan mikro organizmaların, bitkilerin yaşamını tehdit eden her türlü fiziksel kimyasal ve biyolojik değişmelere toprak kirliliği olarak adlandırılır.
Canlıların hayatı yaşamsal faaliyetlerin çoğu toprak sayesinde gerçekleşmektedir. Dünya nüfusunun hızla çoğalması teknolojinin gelişmesi buna paralel atıkların kaynağından da hızlı bir çoğalma meydana gelmiştir. Toprağın kirlenmesi sadece bakteriler, bitkiler, mikro organizmalar etkilenmekle kalmaz, insanlarda hayvanlarda dolaylı olarak olumsuz olarak etkilenirler. Çevreye doğaya yani toprağa giren her türlü kimyasal ya da atık dolaylı olarak insan vücuduna da girer. Bu kimyasallar ve atıklar kolaylıkla bitkilerin tohumların meyvelerin sebzelerin, içine girebilir. İnsanlar bunları yediği zaman o kimyasalları da kendi bünyesine almış oluyorlar. Toprak kirliği olan yerlerde biyolojik hastalıklar baş gösteriyor, ürün verimliliği çok düşük oluyor. Peki toprak nasıl kirlenir? Sebep olan nedir kimdir? Toprağı kirleten ve sebep olan tek bir varlık var o da adem evlatları olan insanoğlunun ta kendisidir.
Farkında olsun olmazsın toprağı kirletiyorlar. Bilinçsiz kullanılan zirai tarım ilaçları, temizlik ürünleri, deterjanlar, tipi ilaçlar, endüstri atıkları plastikler, piller, kimyasal gübreler, evsel atıklar, asit yağmurları, ağır metaller, toprak erozyonu, ağır hidrokarbonlar toksit maddeler vb toprak kirletici maddelerin başını çekmektedirler. Toprak kirliliğini önlemek için; zirai ilaç bilinçli ve doğru kullanılmalı, piller ve endüstri, evsel atıklar en uygun şartlarda imha edilmeli, gelişi güzel doğaya bırakılmamalı, kullanılan gübreleri toprağın yapısını bozmayacak şekilde kullanılmalı, deterjanlar ve atık sular toprağa verilmemeli, tarım için uygun olan toprakları amaç dışı kullanılmamalı.